Dachs mini WKK van Senertec; de compacte energiecentrale voor warmte, tapwater en stroom.
Pro Quest; Gerhard


In de meeste energiecentrales ontstaat er, door het opwekken van stroom, het 'afvalproduct' warmte die in reusachtige koeltorens wordt vernietigd. De Dachs mini WKK is ook een energiecentrale, maar gebruikt de warmte voor het verwarmen van het pand en genereert tegelijkertijd stroom. Wat niet wordt verbruikt gaat automatisch het elektriciteitsnet in (terugleveren). Met meer dan 33.000 installaties in Europa is de Dachs de populairste en meest verkochte WKK van nu.

Slim energie opwekken.
Een slim idee waarbij tijdens het verwarmen stroom wordt opgewekt. De Dachs mini WKK gaat duurzaam om met brandstof waarbij aanzienlijk minder CO2 ontstaat in vergelijking met de traditionele manier van energie opwekken. De CO2 'footprint' voor een pand wordt op deze manier van energie opwekken aanzienlijk gereduceerd. De Dachs mini WKK is naast een economische ook een ecologische investering.

Economisch investeren.
De Dachs mini WKK transformeert de toegevoerde energie (aardgas) naar warmte en electriciteit met een hoog rendement. Er kan op deze wijze ongeveer 35% worden bespaard op het totale energieverbruik.

Ecologisch investeren.
Decentraal energie opwekken met een Dachs levert al gauw een reductie van 47% op het broeikasgas CO2 .
Dit ligt ruim boven de doelstelling van 20% zoals die is vastgesteld door de Nederlandse overheid voor het jaar 2020.  

Naast energie opwekking uit zon en wind is de Dachs mini WKK een belangrijke stabiele en goede alternatieve energiebron.
De Dachs genereert ook stroom wanneer de zon niet schijnt en er geen wind is.  

De Dachs is de flexibele oplossing voor bedrijven, hotels, kantoren, supermarkten, zwembaden, scholen, kassen,
viskwekerijen, stadsverwarming, campings, verzorgingstehuizen, geschakelde woningbouw, als tankstation voor uw
elektrische auto en overal waar warmte en warm tapwater wordt gebruikt!

Pro Quest is de leverancier van Dachs mini warmtekrachtkoppelingen (WKK) van Senertec voor Nederland sinds 2007.
Wij verzorgen ondermeer:

Haalbaarheidsstudie; economische en ecologische impact berekeningen.
Advies voor een goede technische inpassing.
Import en verkoop.
Installatie in samenwerking met een gerenomeerd installatie bedrijf (Pro Quest is geen installatiebedrijf).
Service en onderhoud.
Pro Quest; Gerhard