Technisch advies
Pro Quest; Gerhard

Wilt u weten of een warmtekrachtkoppeling voor uw bedrijf een zinvolle investering is?
Hoe hoog scoort u met een Dachs op de CO2 prestatietieladder?
Zoekt u advies voor een goede electrische en hydraulische inpassing?
Zoekt u naar meer innovatieve mogelijkheden met een Dachs?

Dan is Pro Quest de partner die u hierbij kan adviseren in het:
Opstellen van haalbaarheidsberekeningen voor mini warmtekrachtkoppelingen
CO2 effect berekenen  
Ontwerpen van hydraulische schema's
Oplossen van problemen bij de toepassing van verbrandingsmotoren (gas en diesel)
Bedenken van innovatieve technische oplossingen om uw bedrijf als onderscheidend te profileren


Service en Onderhoud
Pro Quest; Gerhard

Onze dienstverlening bestaat uit het geven van technisch advies en het verlenen van onderhoudswerkzaamheden aan uw Dachs.
Hierbij is het mogelijk en zeker aan te bevelen om met ons een onderhoudscontract af te sluiten.
Een contract is simpel van opzet, waarin het belang van de relatie voorop staat.
U betaald voor wat u krijgt, meer niet.

Wij leveren preventief onderhoud. Hieronder verstaan wij onderhoudswerkzaamheden die volgens een vast schema worden verricht, welke de bedrijfszekerheid van uw installatie verhogen.

Correctief onderhoud bestaat uit het oplossen van storingen. Hiervoor spreken we in het contract vaste reactietijden af. Door middel van samenwerking met gespecialiseerde partners zijn wij altijd in staat om snel een vakbekwaam persoon ter plaatse te hebben.
Afhankelijk van het belang en de behoefte van uw bedrijf is het mogelijk samen met u verschillende niveaus van responstijden vast te stellen.

Door middel van een technische analyse op afstand, kijken wij voor u naar trends in het gedrag van uw installatie.
Op basis van deze trends adviseren wij u hoe u technisch en financieel het beste met uw installatie kunt omgaan.


DachsWeb

Het internet-portaal "DachsWeb" maakt het voor gebruikers mogelijk om op afstand, via uw PC of smartphone,
de Dachs te bedienen en bedrijfsgegevens uit te lezen zoals draaiuren, opgewekte elektrische en thermische
energie, vermeden CO2 uitstoot en het brandstofverbruik.


Pro Quest; Gerhard
De gegevens kunnen in tabellen en grafieken worden weergegeven en in een spreadsheet verder worden bewerkt.
Het internet-portaal maakt het mogelijk om de installatie op afstand te bedienen en vergemakkelijkt op deze
manier het onderhoud. De Dachs zendt maandelijks de bedrijfsgegevens online door naar SenerTec.
Deze gegevens worden statistisch bijgehouden en zijn voor u van belang om de kwaliteit van de installatie te bewaken
en te optimaliseren.

Met een ethernet modem (optie) en een internet verbinding heeft u toegang tot DachsWeb en uw Dachs mini WKK van achter uw bureau.
Of met uw smartphone; Iphone of een Android toestel.
U kunt de gratis app downloaden via http://www.dachsapp.de